Rakstus

Eiropā ir PVN - ASV Sales tax
Eiropā ražošanas ķēdē ietilpstošie uzņēmumi uzskaita patērētāja valstij samaksāto PVN proporcionāli savai pievienotajai vērtībai. No otras puses, ASV Sales tax rēķinu pilnībā iekasē uzņēmums, kas veica patēriņa preču pārdošanu. Sales tax maksā vietējiem operatoriem, nevis valstij.

Nodokļu vēsture
Daudzi mūsdienu nodokļi tika izmantoti jau senatnē. Lēmumu pieņemšana par nodokļiem no autokrātiem ir pārgājusi uz parlamentiem, un nodokļu līmenis ir pieaudzis. Agrāk nodokļus izmantoja karu rīkošanai, mūsdienās nodokļus izmantoja labklājības valstu uzturēšanai.